آموزش و پرورش : کنکور سراسری حذف نخواهد شد.

زرافشان معاون آموزشی در گفتگو با خبرنگار آموزش و باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به شیوه ای باشد که 85 درصد ظرفیت دانشگاه‌ها بر اساس سوابق تحصیلی پر شود و 25 درصدی که از ابتدا به عنوان تأثیر مثبت در نظر گرفته می‌شد باید به عنوان تأثیر قطعی محاسبه شود.

ایشان همچنین افزود: امسال نیز پیشنهادی ارائه شد که 10 درصد به این تأثیرات اضافه شده و به 35 درصد برسد و نمرات پیش‌دانشگاهی با تأثیر 5 درصد قطعی خواهد شد در حال حاضر در دانشگاه‌های آزاد، پیام‌نور و دانشگاه‌های غیر دولتی 85 درصد ظرفیت خود را بدون در نظر گرفتن نتایج کنکور صورت می‌گیرد. در قانون سازمان سنجش روش‌های پیش‌بینی شده، نشان دهنده‌ی این است که کنکور هرگز حذف نمی شود و سه روش برای پذیرش در نظر گرفته شده است که یکی از آن‌ها پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی بوده و روش دوم پذیرش دانشجو براساس آزمون دروس عمومی و روش سوم که ویژه رشته‌های پر طرفدار است، پذیرش براساس آزمون تخصصی و آزمون عمومی است، بنابراین درصدی از رشته‌ها هستند که برای همیشه در کنکور  هستند، چون رقابت برای پذیرش در آنها بالا است.

 

فرزاد صفری
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برای دریافت مشاوره رایگان کنکور از طریق تلگرام کلیک کنید