درصد لازم برای قبولی پزشکی

درصد لازم برای قبولی در پزشکی

درصد لازم برای قبولی در پزشکی چند است؟

این سوالی است که بچه ها مدام از من می پرسند، در جدول زیر حداقل درصدهای دروس اختصاصی لازم برای قبولی در منطقه 1 و برای  رشته پزشکی را آورده ام، این آمار مربوط به کنکور 95 می باشد:

.

نام دانشگاه زیست شیمی ریاضی فیزیک
تهران 81.7 81 64.5 84.5
شهید بهشتی 72.2 68.6 50 76.7
ایران 64 66 82 79
شیراز 64 69 73 80
اصفهان 72 60 34 49
مشهد 71.5 89 69 66.5
تبریز 80 51 69 68
اهواز 72 32 32 54
زاهدان نیمسال دوم 43 58 66.5 46.5

.

این درصدها می تواند جابجا بشود، یعنی می توان درسی را بیشتر زد و درسی را کمتر زد.

.

فرزاد صفری

دانشجوی رشته ی پزشکی

و مشاور کنکور

.

[fb_button]

مشاوره کنکور تجربی

مقالات کنکوری مرتبط